Nieuws

Ontwikkeling is het enige dat constant is.
Hieronder vind je hoogtepunten van de ontwikkeling en het gebruik van ED Controls.

Contact opnemen
 • PROJECTEN 12916
 • GEBRUIKERS 35241
 • AUDITS 189395
 • TICKETS 2918913
7 september 2017
Volgjewoning.nl verwerkt informatie uit ED Controls

Hoe groot is de winst als je de kracht van iedere individuele schakel in het (bouw)proces aan elkaar koppelt? Met ED Controls leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van het gehele proces. En, net als ons, zijn er meer partijen die kwalitatief goede bijdrages leveren aan die verbetering. Om het maximale effect te halen uit ieders capaciteit koppelen wij ED Controls graag aan andere winnaars. Zoals Volgjewoning.nl.

Volgjewoning.nl is een online platform dat kopers en huurders één centrale plaats biedt met alle informatie over hun woning en het gehele project. Tevens verbindt Volgjewoning.nl alle partijen die aan het woningbouwproject verbonden zijn. Zo kunnen kopers en huurders elke stap in het project van dichtbij beleven en zijn ze goed geïnformeerd.

Miranca van der Tol, partner bij Volgjewoning.nl, legt uit wat de koppeling inhoudt: “Voor nu betekent de koppeling dat de rapportages gegenereerd in ED Controls automatisch zichtbaar worden voor alle projectgebonden partijen, mits deze functie is ingeschakeld door de opdrachtgever.” Deze geeft op projectniveau aan welke documenten wel of niet inzichtelijk zijn. Ze vervolgt: “In de toekomst zal de koppeling ook gebruikt worden om kopers en huurders te attenderen op de (tussentijdse) oplevering van hun woning en kunnen zij volgens welke punten nog openstaan, in behandeling zijn of afgerond. De documenten voor oplevering kunnen vervolgens digitaal worden ondertekend. Dit scheelt tijd en papierwerk, aangezien er niet meer met prints aangebeld hoeft te worden bij elke koper of huurder.”

Heb je belangstelling voor of vragen over deze koppeling? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0570-572214 of stuur een mail naar info@edcontrols.nl.

29 augustus 2017
Vijf jaar ED Controls!

Alweer vijf jaar geleden zijn wij begonnen met het ontwikkelen van ED Controls. Wat is de tijd snel gegaan, of liever: wat hebben we de tijd goed gebruikt! In 2011 begonnen wij in een kleine ruimte met een team van vier mannen. Twee daarvan, Rutger-Jan en Michiel, kwamen uit de bouw en hadden een idee voor een digitale tool die hun collega’s in de bouw zou helpen bij overzicht, duidelijke verantwoordelijkheden en het borgen van kwaliteit. Al snel werd ED Controls geboren en een samenwerking met een bedrijf in India aangegaan voor verdere ontwikkeling. In 2012 kwam ED Controls op de markt en aan het einde van dat jaar waren er 26 licenties in gebruik. Vanaf dat moment is het snel gegaan. Kijk maar met ons mee:

ED Controls gebruik - november 2016Totaal aantal projecten waar ED Controls is/wordt ingezet

Totaal aantal gebruikers in ED Controls

Totaal aantal aangemaakte tickets in ED Controls

 
Ons team is gegroeid van 4 mensen naar inmiddels 18 mensen in Nederland. In India, bij het bedrijf Mobinius, worden we vandaag de dag ondersteund door nog eens 18 collega’s. Vooral in 2016 hebben wij een aantal grote stappen gezet. We hebben onlangs een dochteronderneming opgezet in Londen, om ED Controls naar Groot-Brittannië en Ierland te brengen. Daarnaast kan ED Controls inmiddels in 7 talen gebruikt worden, namelijk: Nederlands, Engels, Duits, Turks, Frans, Spaans en Italiaans. Dat betekent ook dat ED Controls in vijf jaar tijd op verschillende plekken van de wereld gebruikt wordt:

Worldmap ED Controls 2016

En wist je dat:

 • Rutger-Jan 15 jaar en Michiel 10 jaar aan ervaring in de bouw hebben?
 • We al 3 keer zijn verhuisd door het groeiende aantal medewerkers?
 • We elke werkdag proberen om met het hele team samen te lunchen?
 • De hoeveelheid aan data dat verplaatst wordt in ED Controls op maandagochtend en vrijdagmiddag piekt op 800mb per seconde? Dat staat gelijk aan 1 volle dvd aan data per twee seconden of aan ongeveer 700 boeken aan informatie per seconde!
 • Wist je dat we naast ED Controls ook twee andere producten voeren? FlexWhere en QR Controls. Deze laatste komt in januari 2017 op de markt.
 • Onze ‘alleroudste’ klanten, Van Wijnen en Visser & Smit Bouw, al met ED Controls werken sinds mei 2012?

 
Vijf jaar ED Controls. Wat is de tijd snel gegaan, of liever: wat hebben we de tijd samen met jullie, onze klanten, goed gebruikt.

Bedankt voor jullie support, meedenken en vertrouwen.

19 juli 2017
NIJHUIS: ook zonder wet doet kwaliteit onderscheiden

Rond dezelfde week dat het doorvoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen doorgeschoven werd naar januari 2019, tekende Nijhuis Bouw B.V. een raamcontract voor het gebruik van zowel QR Controls als ED Controls. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook het goed managen van projectrisico’s en het borgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering. Ondanks dat de wet voorlopig niet doorgaat, is Nijhuis ervan bewust dat kwaliteit leveren een keuze is en doet onderscheiden.

“ED Controls wordt inmiddels door bijna alle vestigingen gebruikt en ook met QR Controls zijn wij een heel eind.”, vertelt Davy Elshof, werkzaam bij de vestiging in Rijssen waar hij projectgebonden en project ongebonden bouwt aan kwaliteitsborging. Hij vervolgt: “Wij zijn met QR Controls begonnen bij het Kraanbolwerk in Zwolle. Inmiddels werken wij op 15 projecten met beide systemen, waaronder de stationslocatie in Wierden en 342 appartementen groot onderhoud in Doetinchem. Bij de stationslocatie in Wierden gebruiken we QR Controls voor een gecertificeerde bouwplantoetsing en bij de 342 appartementen leggen we de verbinding met een UAV-GC-contract. Bij een ander project hebben we het hele programma van eisen van de opdrachtgever in omgezet in risico’s in QR Controls.”

Rijssen is pionier in het gebruik van beide systemen. “Wij raden collega’s aan om ook met QR Controls te werken. De vraag is of de druk van de ketel is nu de wet wordt uitgesteld.” Toch vindt Nijhuis het belangrijk om wél verder te gaan met kwaliteitsborging. “Daarom hebben wij ook bewust een raamcontract afgesloten. Hierdoor kunnen wij zowel ED Controls als QR Controls gebruiken voor een onbeperkt aantal projecten.”

“Het mooie is natuurlijk de koppeling van beide systemen. In QR Controls plan je de beheersmaatregelen en QR Controls zet deze geplande beheersmaatregelen automatisch in ED Controls. De werkzaamheden kunnen dan toegewezen worden.” Nadat de audit in ED Controls gelopen is, wordt het daaruit voortkomende rapport automatisch geüpload naar je risicoanalyse in QR Controls. “Dat maakt kwaliteitsborging een stuk eenvoudiger.”

Goed bouwen blijft teamwork!
QR Controls is nog een jong systeem en Elshof is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het systeem. “Ik zit nu in een test-omgeving voor de nieuwe release van QR Controls, waarbij ik feedback kan geven. Meedenken in de ontwikkeling van een nieuw systeem dat écht meerwaarde heeft voor onze branche geeft voldoening. Je kunt bij wijze van zelf kneden, want ze nemen veel van ons aan.”

20 april 2017
Duitsland in het vizier

Sinds begin 2017 merken wij dat de Duitse bouwbranche rijp is voor producten als ED Controls. En hoewel wij vanaf 2014 al Duitse collega’s in dienst hebben, onderzoeken doen naar de Duitse markt en Duitse beurzen bezoeken, hebben wij onlangs grote stappen gezet als het gaat om voet aan de grond te krijgen in Duitsland. Niet alleen hebben wij diverse contracten gesloten met Duitse sales agenten, wij hebben ook een Duitse verkoopdirecteur in dienst genomen: de heer Mathias Hessler. Hij zal, vanuit het nog op te richten Interactive Blueprints GmbH, onze Duitse agenten aansturen en de Duitse bouwbranche verder kennis laten maken met ED Controls.

Met zijn, in Duitsland én Engeland opgedane, management kennis en ervaring, is Mathias een goede kandidaat om ED Controls ook in Duitsland tot een succes te maken. Hij is zowel in Duitsland als in Engeland werkzaam geweest als ingenieur op het gebied van ecologisch bouwen. Daarnaast heeft hij in de afgelopen 2 à 3 jaar veel ervaring opgedaan met technische 2D en 3D bouwtekeningen, iets waar ons ontwikkelteam momenteel aan werkt. Onze nieuwe collega is gericht op innovatieve en duurzame oplossingen en hierin ontmoeten wij elkaar.

Mathias woont op dit moment nog in Londen, waar hij de afgelopen jaren gewerkt heeft. Binnenkort verhuist hij naar Duitsland, om daar vanaf half mei aan zijn nieuwe functie te beginnen.

15 februari 2017
Kijken, kiezen én betalen

Het werk van Johan Roelfs, projectcoördinator Beheer en Onderhoud bij Plegt-Vos, is er een stuk eenvoudiger op geworden. Sinds het bouwbedrijf heeft besloten om opnames van te renoveren woningen in de auditmodule van ED Controls te doen, kunnen zijn mensen binnen één uur een woning opnemen. “Ze hebben dan de inspectie gedaan, keuzes doorgenomen met de klant, de factuur verstuurd én afgerekend.”

Het scheelt Roelfs een hoop tijd qua voorbereiding, uitvoering en afhandeling. Zijn projecturen zijn sterk afgenomen. Was hij per honderd woningen voorheen zo’n 140 uur kwijt, nu is dat nog maar 40 uur. Bovendien is de kans op fouten sterk afgenomen. De inspecteur loopt met de bewoner ter plaatse alle keuzemogelijkheden door. Welke kleur tegel moet er in de keuken komen, wat voor kraan, moeten de kastdeurtjes worden vervangen etc. “We hebben daardoor minder misverstanden achteraf. ‘Bedoel je echt dit? Ja dat bedoel ik echt’. En het zit in één keer goed in het systeem”, licht Roelfs toe. Doordat de partners van Plegt-Vos, waaronder keukenleverancier Bribus, zijn aangesloten op ED Controls is de renovatie van A tot Z in één keer geregeld.

Uniek is de betaalmogelijkheid die aan de auditmodule is toegevoegd. De aangevinkte keuzes van de bewoners worden omgezet in een factuur, deze wordt gemaild aan de bewoner en die kan hem meteen betalen. “Voorheen hadden we altijd te maken met een betalingsrisico. Dat hebben we op deze manier flink verlaagd”, zegt Roelfs. Digitaalopleveren.nl leverde de koppeling met de rekenmodule Bouwquote en verzorgde de begeleiding van het traject.

15 december 2016
Mag ik uw woning bekijken? CBB belt aan.

Hoe kunnen we deze klus zo efficiënt mogelijk oppakken? Dat was de vraag die Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) uit Arnhem zichzelf stelde toen het de opdracht kreeg om 18.000 huurwoningen in de regio Arnhem te inspecteren. Door alle woningen van binnen te bekijken krijgt woningcorporatie Vivare een goed beeld van de staat van onderhoud en kan zij een betere meerjarenonderhoudsplanning maken én meteen alle woningplattegronden actualiseren. Onveilige situaties kunnen meteen worden opgelost.

Ruim een jaar heeft CBB om de klus te klaren. Tien inspecteurs doen wekelijks 325 bezoeken van ongeveer een half uur. “Dat komt neer op tien tot twaalf woningen per persoon per dag”, zegt divisiemanager Patrick IJtsma van CBB. De inspecteurs gaan in elke woning meer dan honderd opnamepunten af. Dat levert natuurlijk een enorme hoeveelheid data op. Voor CBB was ED Controls hét instrument om dit efficiënt te kunnen doen. “Door op te nemen op een tablet ligt alles al vast wanneer de inspecteur de woning verlaat. We hoeven daarna alleen nog de data te controleren”, licht IJtsma toe. In de praktijk bleken overigens wel allerlei situaties voor te komen die CBB van tevoren niet had bedacht of die efficiënter kunnen. “Gelukkig kunnen we op ED Controls rekenen voor ondersteuning. Zij denken mee hoe we het beter kunnen doen, dat vind ik een groot pluspunt.”

Met alleen het opnemen van de woningen is CBB er nog niet. De verzamelde data moeten in het SAP-systeem van Vivare komen. Digitaalopleveren.nl heeft voorzien in het conversieprogramma waarmee een koppeling tussen beide systemen mogelijk wordt en verzorgde de begeleiding van het traject. De data uit ED Controls komen nu meteen op de goede plek in SAP. “Heel prettig dat ED Controls dit voor ons kon coördineren”, besluit IJtsma.

23 november 2016
BPZ: van tien naar twee opleverpunten
‘Een krasje, kromme deur of verkeerd beslag is nu snel opgelost’

Deuren, daar draait het om bij BPZ Groep. De Drentse deurenspecialist levert en monteert deuren voor middelgrote en grote aannemers door heel Nederland. Op een groot project gaat het al snel om honderden stuks. Zo leverde BPZ Groep circa zeshonderd deuren aan de A’DAM toren in Amsterdam en werden er ruim vierhonderd in het appartementencomplex De Hof van Assen gemonteerd. Vijftig vaste montagepartners zijn dagelijks aan het werk voor BPZ Groep.

ED Controls bleek de juiste tool om beter om te gaan met regelmatig voorkomende veranderingen of beschadigingen. Het levert veel tijdwinst op volgens Hoofd planning Nico Gudema. “We kunnen opnamepunten nu veel eerder, al tijdens de montage, oplossen. Opleveren gaat daardoor een stuk sneller.” Prettig voor de monteurs is bovendien dat ze alle projectinformatie digitaal en up to date hebben. “Het komt regelmatig voor dat de aannemer net een ander slot of type beslag wil. In ED Controls is zo’n wijziging direct zichtbaar. Met een tablet werken is ook praktischer dan een dikke papieren werkmap. Zit er op deur nr. 1940 op de negentiende verdieping een kras, dan kun je dit op de tablet met een paar klikken terugvinden”, vertelt assistent planning Henri Zomer.

Gudema stipt wel het belang van draagvlak aan. “We merken dat de jonge garde minder moeite heeft met digitaal werken dan de ouderen. Daarom hebben we onlangs een bijeenkomst georganiseerd waarin een medewerker van ED Controls een uitgebreide uitleg gaf. Ook hebben we de pilots geëvalueerd met de monteurs. Met die informatie gaan we deze manier van werken verder optimaliseren.”

19 oktober 2016
Meer mannen met een tablet
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling kiest voor projectlicenties

Opnamepunten registreren en doorzetten naar onderaannemers moet zorgvuldig gebeuren. Voor Van de Ven Bouw en Ontwikkeling (VolkerWessels) was het daarom prettig om met meer mensen tegelijkertijd in ED Controls te kunnen werken. “In plaats van één man die met een algemene licentie diverse projecten kan doen, kan nu een onbeperkt aantal mensen in één project met ED Controls werken. We gebruiken nu projectlicenties voor vier van onze grote woningbouwprojecten”, vertelt hoofduitvoerder Nazorg Koos Spapen.

Binnen het Tilburgse bouwbedrijf was Spapen de eerste die met ED Controls werkte. Drie jaar terug had Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, een VolkerWessels onderneming, één algemene licentie. Binnen een jaar werd een tweede aangeschaft, maar al snel bleek ook dit niet meer voldoende. “We wilden meer mensen met ED Controls laten werken. Toen zijn we met Michiel om tafel gaan zitten. Een projectlicentie bleek de beste oplossing”, licht de hoofduitvoerder toe. “In elk project loopt drie man met een tablet rond: de projectleider en twee uitvoerders. Gaat er iets niet goed, dan wordt het genoteerd en gecommuniceerd naar de verantwoordelijke onderaannemer.”

Spapen vindt digitaal vastleggen een grote verbetering ten opzichte van hoe het er voorheen aan toe ging. “Vroeger liep de uitvoerder rond op de bouw en zag bijvoorbeeld dat een kozijn verkeerd was geplaatst. Onderweg naar de keet kwam hij wat mensen tegen, bleef even staan om te praten en tegen de tijd dat hij achter zijn computer zat was hij vergeten waar dat kozijn ook alweer zat. Nu maakt hij ter plaatse een foto, geeft de exacte locatie aan op de tekening en stuurt het ticket door naar degene die verantwoordelijk is voor het oplossen. Het ligt vast en het blijft vastliggen, dat vind ik het grootste voordeel.”

6 oktober 2016
Over het kanaal naar ‘the UK’

Vanaf begin 2016 bouwen we aan de brug om het kanaal over te steken en ED Controls naar ‘the UK’ te brengen. En inmiddels kunnen we zeggen dat de brug is geslagen en de eerste stap in Engeland is gezet! Sinds 1 oktober 2016 hebben we een dochteronderneming in Engeland, onder de naam: Interactive Blueprints Limited. Onze nieuwe collega Matthew Tickle (Matt) zal, als Sales Director, de Britse bouwindustrie bekend maken met ED Controls. Matt heeft veel contacten in de bouwbranche in Engeland, veel ervaring en overbrugt de culturele verschillen voor ons.

Voor Matt was een systeem als ED Controls compleet nieuw: “Ik ben nog niet in aanraking geweest met een vergelijkbare applicatie, maar ik heb wel gezien welke alternatieven klanten overwegen. Sommige systemen zien er goed uit en bieden gedeeltelijk wat ED Controls biedt, maar ik heb er nog géén gevonden die een compleet pakket biedt zoals ED Controls doet.” Hij vervolgt: “Toen ik ED Controls voor het eerst te zien kreeg vielen me een aantal zaken op. Ik zag meteen hoe eenvoudig het systeem te gebruiken is, je gaat intuïtief te werk. Daarnaast is de combinatie van een locatie, een foto, een opmerking en het toewijzen van verantwoordelijkheid, erg logisch. One person, one job, one result.”

We zijn trots om ED Controls in ‘the UK’ te introduceren! Onze kersverse Britse collega heeft al veel ideeën om van ED Controls een succes te maken in Engeland: “Ik wil ED Controls bekendheid geven, Britse agenten verbinden aan onze organisatie, trainingen verzorgen en de Britse gebruikers goed ondersteunen bij de toepassing van de tool.”

1 september 2016
“Leren is ontdekken dat iets mogelijk is”

We vinden het belangrijk dat je succesvol bent in de projecten die je doet en daar helpen we je dan ook graag bij. Waarom iemand training 2 van ED Controls zou moeten volgen? Kees Deckers, bouwkundig opzichter bij Buster Bouwcontrol B.V., legt uit: “Je leert hoe het handiger kan en welke mogelijkheden er nog meer zijn.”

Kees werkt inmiddels een jaar met ED Controls en is al vanaf dag één enthousiast. “Ik gebruik ED Controls altijd. Zodra ik iets zie, leg ik het vast. Om meer te weten te komen over het maken en uitvoeren van audits heb ik training 2 gevolgd. Ik was zelf al begonnen met het maken van audits aan de hand van de instructievideo op de website. Maar door het volgen van zo’n training krijg je meer lading.”

Arjen Woordes is technisch specialist en houdt zich ook bezig met het bewaken van de kwaliteit in het bouwproces bij Croonwolter&dros. Momenteel werkt hij aan 14 verschillende projecten met ED Controls. Wat betreft het volgen van de trainingen zegt hij: “Ik kan mensen wel uitleggen hoe het systeem werkt, want de werkwijze is simpel. Maar een training geeft je meer houvast, leert je hoe het werkt en geeft je handigheid in het gebruik ervan. Ik heb de trainingen gevolgd, nadat bekend werd dat we met ED Controls gingen werken. Ik zou key user worden. Op de website van ED Controls zag ik dat ze ook trainingen aanbieden. Ik heb toen gezegd: ik wil de trainingen volgen. Ik heb eerst training 1 gevolgd en direct daarna training 2. In training 1 hoorde ik al iets over het maken en uitvoeren van audits. Daar ben ik mee gaan experimenteren tussen de trainingen in. Bij training 2 hoorde ik daardoor bekende dingen, maar het hielp me bij het krijgen van handigheid in het systeem.”

Kees sluit af met: “Wat ik nog niet wist en geleerd heb bij training 2, is dat je ook ter plekke een foto van een plattegrond kan maken en deze kan gebruiken als tekening om op te werken. Eén van de deelnemers bij de training gebruikte ED Controls ook veel op management niveau. Zelf maak ik daar niet veel gebruik van, maar het is goed dat de analysemogelijkheden bestaan.”

Op donderdag 1 december wordt training 1 georganiseerd en op donderdag 15 december training 2. ‘Leren is ontdekken dat iets mogelijk is’. Neem contact met ons op voor meer informatie of om je aan te melden.

19 augustus 2016
Trebbe focust op kwaliteitsborging
“We hebben minder nazorg en minder klachten”

Voor Trebbe is kwaliteitsborging een belangrijk item. “Er komt met de invoering van de nieuwe wetgeving heel wat op ons af. Daar willen we op voorbereid zijn”, zegt Patrick Peet. Hij is als hoofd productie Wonen verantwoordelijk voor de concepten Trebbe BasisWonen en HoogWonen.

Trebbe past ED Controls toe als borgingsinstrument. Deze manier van werken beviel zo goed dat ook keuringen en werkplaatsinspecties erin zijn ondergebracht. “We hebben nu alles op één tool staan, wat heel overzichtelijk is. Sterk vind ik verder dat er een actie wordt verlangd.”

Werken met ED Controls is de standaard geworden binnen Trebbe. 80% van de uitvoerders loopt al met een tablet op de bouwplaats. Arie Bauman is hier één van. Hij vindt dat het borgen van kwaliteit veel voordelen oplevert. “Ik hoef minder vaak terug naar een werk. We hebben minder nazorg en minder klachten achteraf. Dat scheelt me veel tijd en discussie.” Prettig aan ED Controls vindt hij het visuele karakter ervan. “Opnamepunten worden meteen duidelijk op de foto. Ook kan ik ze meteen doorzetten naar onze co-makers en andere marktpartijen”

Trebbe ziet kwaliteitsborging ook als kans om zich te onderscheiden in de markt. Het bedrijf levert kwaliteit, straalt dit uit en is transparant richting haar opdrachtgevers. “ED Controls levert hier een belangrijke bijdrage aan”, vertelt Peet. “We kunnen nu aan opdrachtgevers laten zien: ‘wij borgen kwaliteit, daar hebben we een tool voor en jullie kunnen met ons meekijken.’“

22 juli 2016
Klaar voor de wet kwaliteitsborging of toch niet?
TU-studente Lieke Nieman doet onderzoek

Dit is een mooi onderwerp om op af te studeren, dacht Lieke Nieman toen ze een artikel las over bouwbedrijf Van Wijnen met de kop ‘Laat de Wet Kwaliteitsborging maar komen, wij zijn er klaar voor’. Lieke onderzocht op welke manier ze zich nóg beter kunnen voorbereiden. “Ze waren wel bezig met kwaliteitsborging, maar voornamelijk op uitvoerend niveau”, vertelt ze. “Terwijl de nieuwe wetgeving over het hele bouwproces gaat, van voorlopig ontwerp tot en met de oplevering.”

Keuringslijsten
Het bouwbedrijf had zeker al wat stappen in de goede richting gemaakt, maar er was nog wel wat ruimte voor verbetering. Er waren keuringslijsten, alleen waren ze niet smart geformuleerd. En niet alle uitvoerders gebruikten ze, vanwege ‘teveel rompslomp’. Voor een aantal bouwbesluiteisen ontbraken lijsten. Wat overigens niet wil zeggen dat Van Wijnen geen kwaliteit levert! benadrukt Lieke. “Ik heb mijn onderzoek gebaseerd op het woningproject Groevebeek. Daaruit blijkt dat er heel goed is nagedacht in alle fasen en dat het goed is uitgevoerd, alleen niet alles is vastgelegd en dus achteraf niet te bewijzen. En dat is nu juist wat de nieuwe wetgeving van aannemers gaat vragen.”

Eenvoudig doorklikken
Ze ontwikkelde een systeem dat Van Wijnen helpt om op eenvoudige wijze een compleet digitaal projectdossier te maken. Zelf omschrijft ze het als een ‘drietrapsraket’. Het bouwprocesmanagementsysteem, waarin staat wat in welke fase moet worden gedaan, vormt de basis. Hieraan zijn quality checklists (QCL) gekoppeld en daarachter hangen de controleprotocollen, ofwel de keuringslijsten. “Met een paar klikken weet je nu wat, door wie, hoe en waarmee gecontroleerd en vastgelegd moet worden.” Hierbij wordt ED Controls als borgingsinstrument gebruikt.

Draagvlak
Eind juni heeft Lieke haar onderzoek afgerond. Haar aanbeveling aan Van Wijnen is om op de ingeslagen weg door te gaan en kwaliteitsborging uit te breiden naar alle fasen van het bouwproces. Een belangrijke kanttekening daarbij is om aandacht te besteden aan het creëren van draagvlak. “Het is een nieuwe werkwijze waar mensen aan moeten wennen. Neem daar de tijd voor. Wil je het laten slagen, zorg dan dat je mensen enthousiasmeert.”

13 juli 2016
Een beetje India in Deventer

Vanuit twee culturen op afstand samenwerken aan één systeem. Het klinkt net zo bijzonder als dat het is! Soms merken we dat de afstand het best lastig maakt om goed samen te werken aan ED Controls. Om onze Indiase collega’s te helpen ED Controls beter te begrijpen en daardoor ondanks de afstand beter samen te werken, hebben wij één van hen voor een maand over laten komen.

Sunil Chakrabhavi Jayashankar is de man die zich een maand lang heeft ondergedompeld in ED Controls en in de Nederlandse cultuur. Dit was voor hem ook meteen de eerste keer dat hij buiten India is geweest. Natuurlijk waren we erg benieuwd naar zijn ervaringen en wat hem is opgevallen tijdens zijn verblijf hier in Nederland:

Wat is het vreemdste dat je hebt meegemaakt in je eerste week?
“Fietsen. Er zijn zoveel fietsen en iedereen fietst overal. Van jong tot oud. Ik moest leren om goed uit te kijken waar ik loop, want er kan van elke kant iemand op een fiets aankomen. Wat ik ook vreemd vond is dat iedereen elkaar op straat groet, ook al ken je elkaar niet. In India doen we dat niet. We lopen langs elkaar heen zonder te groeten. Op één van mijn eerste dagen liep ik in Deventer rond en toen zwaaide en glimlachte een oud vrouwtje naar mij… ik dacht: ‘Waarom zwaait ze naar me?’. Ik heb mijn bijzondere ervaring ’s avonds direct met mijn familie gedeeld. Ik vond dit iets moois.”

Wat viel je op in het contact met collega’s op kantoor?
“Jullie helpen elkaar. In India heeft iedereen zijn eigen taak. Wij hebben iemand die de lunch klaarzet en iemand anders die de tafel afruimt en afwast. Hier dekken we samen de tafel en ruimen we samen op na de lunch. Dat is iets kleins, maar ook met andere werkzaamheden helpen jullie elkaar.”

Wat heb je het meest gemist?
“Familie en vrienden. De eerste twee weken miste ik ze niet, omdat we veel contact hielden. Daarna wordt de afstand ‘gewoon’ en daalt de frequentie van contact zoeken. Toen begon ik echt te merken dat ik helemaal alleen was in een vreemd land. Doordeweeks viel het mee, want dan was ik druk met werken, koken, eten, het volgen van de EK wedstrijden en slapen om de volgende dag weer te werken. Oh ja, en natuurlijk de pittige kruiden! Ik heb nergens in Deventer kruiden gevonden die pittig genoeg waren voor mijn Indiase smaak.”

Welke kennis neem je mee terug naar India m.b.t. ED Controls?
“Het was goed om me helemaal onder te dompelen in het systeem. In India bouwen wij software systemen op vanuit een traditionele manier, terwijl ED Controls soms vraagt om een innovatievere en totaal andere aanpak dan wij gewend zijn. Als jullie (collega’s uit Nederland) kwamen met een wijziging, dan dachten wij soms: dat is geen slimme zet. Nu denk ik: nee, wij waren gewoon niet slim bezig, dit is veel handiger voor het systeem.”

28 juni 2016
Bij Heembouw begint kwaliteitsborging op de werkvloer: draagvlak is cruciaal.

Nu kwaliteitsborging steeds belangrijker wordt en straks zelfs een wettelijke verplichting is, groeit binnen Heembouw de aandacht voor dit onderwerp. Maar hoe richt je dat op een praktische manier in? En hoe krijg je iedereen mee? Dat de beste ideeën vaak van de werkvloer komen, weet Heembouw maar al te goed.

Bouwplaatsmanager René Lem was al een tijd op zoek naar een oplossing voor de enorme berg papierwerk bij keuringen en opleveringen. “Mensen gingen uit frustratie zelf oplossingen bedenken. Ik ken een uitvoerder die gewapend met een laptop op een steekwagen en een haspel onder zijn arm opleveringen ging doen. Zelf had ik een systeem op papier bedacht met links een plattegrondje en rechts de omschrijving van de opnamepunten. Precies wat ik wilde, alleen wilde ik het digitaal. Dat zou een hoop tijd schelen qua overtypen en uitzetten naar mensen.”

ED Controls bleek de digitale versie van zijn zelfbedachte systeem. Voor Lem was de toegevoegde waarde van deze tool dan ook snel duidelijk. Intern duurde dat wat langer. “Pas nadat ik een succesvolle pilot had gedraaid op woningproject De Oevers in Roelofarendsveen en de resultaten had gepresenteerd aan de directie en de RvC, ging het balletje rollen.” Inmiddels is ED Controls binnen de hele groep uitgerold en is het enthousiasme over de nieuwe werkwijze groot.

Heembouw werkt met ED ControlsLem is van mening dat draagvlak creëren cruciaal is. “We zijn op de goede weg met kwaliteitsborging maar zijn er nog niet. Top down veranderingen doorvoeren zou niet werken. Dan krijg je dat mensen zeggen ‘we werken al dertig jaar op deze manier, waarom zouden we het anders doen’. Geef mensen de tijd om eraan te wennen en de ruimte om ermee om te gaan.”

De introductie van de nieuwe werkwijze leverde Lem de Innovatieprijs op, een prijs die Heembouw jaarlijks uitreikt aan de bedenker van het meest vernieuwende idee. “Nu ze die trofee op mijn kantoor zien, gaat iedereen ineens slimme dingen bedenken”, lacht hij. “Alleen maar goed, laat een ander die prijs volgend jaar maar winnen.”

6 juni 2016
Spoedklus langs de snelweg: Dynniq digitaliseert inspecties van DVM-areaal

Ruim 1.200 DVM-onderdelen inspecteren in slechts drie maanden tijd: dat was de uitdagende opdracht voor traffic en infraspecialist Dynniq. Met ED Controls als digitale checklist wist Dynniq de klus te klaren.

In de regio West-Nederland Zuid is Dynniq verantwoordelijk voor het onderhoud van het dynamisch verkeersmanagement (DVM) op en langs de snelweg. Hieronder vallen onder meer de matrixborden, meetlussen in de weg en AID-camera’s. In de zomer van 2015 kreeg het bedrijf, voorheen Imtech Traffic & Infra, de opdracht van Rijkswaterstaat om de staat van het areaal in kaart te brengen op basis van NEN 2767-4 en 3140 inspecties. De meetresultaten vormden het ijkpunt voor de, in het begin van dit jaar in de markt gezette, aanbesteding van het nieuwe contract.

“Zo snel mogelijk en zonder veel papierwerk achteraf de klus klaren, dat was ons doel”, vertelt Marco Tuk, binnen Dynniq operationeel eindverantwoordelijk voor het contract. Op zoek naar een geschikte digitale tool stuitte Tuks leidinggevende op ED Controls. Het bleek het juiste instrument voor deze spoedklus die tussen september en december moest worden uitgevoerd. De papieren checklists werden gedigitaliseerd en twaalf man werden met tablets het veld in gestuurd.

Tot Tuks tevredenheid verliep het project probleemloos. “ED Controls doet wat het moet doen: het verzamelen van gegevens en foto’s en deze netjes verwerken in een rapport. Prettig is dat het intuïtief is en zichzelf wijst. Er is geen aparte cursus nodig om mee te kunnen werken.” Het werken met ED Controls beviel zo goed dat Dynniq het heeft doorgezet naar het preventief onderhoud binnen hetzelfde project. “We gebruiken het als digitale check van wat er gedaan is en zetten dit af tegen onze planning.”

Dynniq werkt met ED ControlsMomenteel wacht Dynniq de uitkomst van de aanbesteding af. Krijgt het deze opdracht gegund dan blijft Dynniq de komende drie tot vijf jaar verantwoordelijk voor het DVM-onderhoud.

2 mei 2016
Verdieping ED Controls in samenwerking met Bureau OP+

Sinds begin dit jaar zitten wij regelmatig met ing. Cor M. de Bruijn van Buro OP+ aan tafel, om samen na te denken over hoe we kunnen helpen bij de veranderde verwachtingen in de bouwsector. Hoe hangt de kennisoverdracht van bouw gerelateerde studies samen met wat wij bieden met ED Controls? En kan dit in elkaar geklikt worden? Een interessant vraagstuk.

Vorige week maandag, 25 april, hebben wij een try-out georganiseerd bij bouwbedrijf Van Wijnen West. Samen met Cor hopen we gebruikers van ED Controls beter voor te bereiden op de veranderingen van de nabije toekomst. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van coaching, training en bouwkunde en onze kennis en ervaring in bouwprocessen, verwachten wij jullie goed te kunnen ondersteunen. Deze eerste bijeenkomst was het een uitdaging om kennis uit de studiebanken te combineren met de ervaring uit de praktijk.

Naar aanleiding van deze try-out gaan we aan de slag, om te zoeken naar mogelijkheden om de inhoud van de bijeenkomsten nóg waardevoller te maken voor onze gebruikers.

28 maart 2016
Vieze handen? Geen probleem: spreek het in en ED Controls pikt het op!

iPad’s, iPhone’s, Android tablets en smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met spraakbesturing (Siri / OK Google). Een systeem dat woorden herkent en zo gesproken taal omzet naar geschreven taal. Deze toepassing is nu ook geïntegreerd in ED Controls. Loop je met vieze handen rond en wil je toch een ticket aanmaken? Spreek het in en de tekst komt direct tevoorschijn! Je hoeft je bericht dus niet perse te typen, want je kunt het ook inspreken.

Daarnaast is er een nieuwe Android-versie van ED Controls vrijgekomen. Deze versie is stabieler en ondersteunt SD Cards. Hierdoor kun je meer en/of grotere projecten in ED Controls beheren, zonder dat je device vol raakt.

25 maart 2016
Een laagje dieper in de bouw

Gisteren organiseerde het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht, ook wel het INVK genoemd, een kenniskring. De organisatie gelooft dat kennis de basis is van juiste beslissingen en houdt daarvoor het citaat van de filosoof Plato aan:

“A good decision is based on knowledge and not on numbers…”

De activiteiten van het INVK zijn dan ook gericht op kennisontwikkeling, kennisoverdracht en verdiepen, zoals bijvoorbeeld de kenniskringen. Het zijn geen trainingen of intervisiemomenten, maar wel interactieve bijeenkomsten, waar leidinggevenden, ondernemers, bestuurders en managers van elkaar kunnen leren en van de kennis die het INVK deelt.

Gisteren was het thema gericht op de bouw en haar toeleveranciers. Rutger-Jan schoof daarbij aan en heeft er een mooie ervaring aan overgehouden. Niet alleen vanwege het mooie gebouw waarin het gehouden werd, maar ook door de gesprekken die gevoerd zijn. “Het was bijzonder om op die manier in gesprek te zijn. We praten vaak over pijnpunten of successen die zichtbaar zijn in de bouw. Boven de tafel. Maar het was ook juist eens goed en fijn om onder de tafel te kijken. Te zien welke dingen er spelen die niet direct zichtbaar zijn of uitgesproken, maar wel een grote invloed hebben op wat we doen en laten.”

Daarnaast viel op dat kennisdelen ook een bepaalde spanning met zich meebrengt. Het vraagt namelijk om open kaart te spelen. En dat roept de vraag op of je dat als onderneming wil en kan doen. Als we het niet doen, houden we bepaalde kennis voor onszelf en kunnen we daar ons voordeel uit halen. Maar verliezen we niet veel meer als we onze kennis niet delen? Kunnen we niet samen winnaars zijn?

Het was goed om op dat niveau met elkaar te praten in de bouw. Het kan niet anders dan dat zulke gesprekken open einden laten en zo borrelt er ook bij Rutger-Jan nog wat na. “Zijn we ons genoeg bewust van welke impact wij hebben, hoe wij over komen, op alle(!) mensen die in aanraking met ED Controls komen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.”

21 maart 2016
De bouw van WILDLANDS Adventure Zoo

Zijn de rotsblokken bestand tegen een enthousiaste ijsbeer? Kunnen de bavianen over de keerwanden klimmen? Bijzondere vragen die bij VolkerWessels tijdens de bouw van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen aan de orde van de dag zijn. “Je leert met apenoogjes kijken”.

Na een bouwperiode van ruim twee jaar is themapark WILDLANDS klaar om haar deuren te openen voor het publiek. Bouwen aan een dierenpark betekent dingen doen en op een manier werken die je als bouwbedrijf anders nooit doet. Standaardnormen zijn er niet. Wanneer is een rotsblok ‘ijsbeerproof’? “Neem de omtrek van een ijsbeerpoot en het gewicht van een volwassen mannetje en je komt een heel eind”, heeft Jan Nijkamp, coördinator kwaliteit namens bouwconcern VolkerWessels, inmiddels geleerd.

Te netjes
Nog zoiets typerends: bouwvakkers bleken te netjes te werken. Roely Hofman van WILDLANDS hield zich bezig met de thematisering en geeft een voorbeeld. “We wilden een kring van stenen voor de impala’s om in te schuilen. Krijgen we een keurig rond cirkeltje, terwijl het er natuurgetrouw en dus rommelig moest uitzien.”

Het laatste woord
Het tekent de werkverhoudingen op de bouwplaats. Dierverzorgers en art directors hebben het laatste woord. Keuren zij een onderdeel af, dan moet daar opnieuw naar gekeken worden. Zelfs als het eigenlijk al klaar is. “Op tekening kun je niet alles overzien”, legt Hofman uit. “Zo was in het verblijf van de stokstaartjes wel de hoogte-eis van de wanden gehaald, maar bleken deze toch opklimbaar te zijn. Dat moet dan aangepast worden.”

3.300 punten
Het beheersen van alle aandachts- en veranderpunten was een enorme klus voor Nijkamp. Bijhouden op papier bleek ondoenlijk. Digitool ED Controls bracht uitkomst. Nijkamp maakt digitaal zogeheten tickets (opnamepunten) aan en verstuurt deze aan de verantwoordelijke personen. “Met 140 objecten en zes kilometer rotswand zijn dat er nogal wat. Op het hoogtepunt stond de teller op 3.300. Nu zijn we de laatste punten aan het afwerken.”

Uniek
Dat het een bijzonder project is geweest, daar is iedereen aan tafel het over eens. “Dierentuinen vernieuwen natuurlijk regelmatig of bouwen een stukje aan, maar een nieuw park van 22 hectare realiseren is uniek”, concludeert Bertus Boers, senior manager van adviesbureau draaijer+partners.

WILDLANDS gebouwd met ED Controls

Dit artikel is ook gepubliceerd in vakblad Industriebouw, maart 2016 op pagina 46, en in Bouw en Uitvoering, maart 2016 op pagina 32-34.

18 maart 2016
Een hele vloot van Wisby Tankers

Vol trots kunnen we vertellen dat de Zweedse rederij Wisby Tankers AB (ship management AB), haar volledige vloot aan Bitumen tankers in ED Controls gaat beheren. De eenvoudige en doeltreffende manier van inspecteren, vastleggen en communiceren wordt prettig ervaren. Voor het communiceren tussen de thuisbasis en de schepen die wereldwijd varen is ED Controls een handige tool. Het is dan ook bij audits van gerenommeerde olie- en gasproducenten als ‘de industriële standaard’ betitelt.

Met de audit module wordt structuur geboden bij de inspecties aan boord en op de werf. Deze worden eenvoudig geanalyseerd via ED Controls en via het te koppelen audit dashboard. De eventuele actiepunten kunnen waar dan ook op de wereld worden uitgezet, wat belangrijk is voor Wisby Tankers. ED Controls maakt dit mogelijk, omdat de actiepunten erg visueel worden weergegeven in het systeem en ook zijn de actiepunten voorzien van een duidelijke workflow.

11 maart 2016
Breda in balans: de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw

Sinds een paar weken is de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in Breda van start gegaan. Het project wordt gerealiseerd vanuit het samenwerkingsverband ‘GGB inBalans’. Begin 2018 hopen zij het beschikbaarheidscertificaat te behalen, waarmee het splinternieuwe gebouw in gebruik kan worden genomen. ED Controls mag ondersteunen bij de kwaliteitsborging tijdens de bouwfase.

Het gaat om een groot en langdurig project. Volgens Paul Verhaar, kwaliteitsinspecteur producten van Visser en Smit Bouw, bestaat het project uit een DBMFO samenwerking. Dit betekent dat de aandeelhoudende partijen de komende 30 jaar de verantwoordelijkheid dragen over de financiering, het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de facilitaire dienstverlening.

“Ontwerpen we wat er gevraagd is? Bouwen we wat er op de productietekening staat? Dit zijn de zaken die wij constant moeten verifiëren. Wij zullen ED Controls voornamelijk inzetten om te controleren of wij bouwen volgens de tekening”, vertelt Verhaar over zijn rol in de bouw van het gerechtsgebouw. Wat betreft het belang van het systeem voor het project, zegt hij: “Zodra een wand dicht is, kun je niet meer zien hoe de wand daadwerkelijk is opgebouwd. Door regelmatig foto’s in ED Controls te maken, kun je de opbouw van een wand volgen. “Hij gaat verder: “De grote kracht van ED Controls blijft de ticketfunctie. Je ziet in een oogopslag welke zaken nog open staan, wie verantwoordelijk is en wat daarvan de status is.

“Vooraf hebben wij keuringsplannen opgesteld, waarin we opnemen hoe vaak een onderdeel gekeurd moet worden. Deze keuringen stellen we digitaal in ED Controls vast, waardoor de gehele administratie eenvoudiger wordt en het papieren keuringsformulier tot de verleden tijd behoort”, vertelt Verhaar.

“Het meest bijzondere aan dit project is, dat je iets ontwerpt en bouwt wat je zelf nog 30 jaar lang zal onderhouden.”

7 maart 2016
Brandveiligheid beter in beeld

Kleine en grote verbouwingen zijn er altijd wel ergens in het UMC in Utrecht, één van de grootste ziekenhuizen van ons land. Het doorboren van brandcompartimenten is daardoor aan de orde van de dag. Met ED Controls houdt UMC dit proces onder controle, zodat de brandveiligheid altijd gewaarborgd blijft.

Voor Jan Linnebank, projectmanager Veilige Werkomgeving, heeft het beheersen van de brandveiligheid binnen het UMC de hoogste prioriteit. Gaten in branddoorvoeringen moeten zo snel mogelijk worden gedicht. “Een speakertje ophangen, een leiding verleggen of een ontruimingsinstallatie aanbrengen, elke dag wordt wel ergens een gat geboord. Kleine gaten dichten doet onze, speciaal daarvoor opgeleide, bedrijfsbrandweer zelf. Grote verbouwingen en nieuwbouwprojecten zijn in handen van brandbeveiligingsbedrijf HooVos.”

ED Controls helpt Linnebank om het proces beheersbaar te houden. Elke doorvoer wordt digitaal vastgelegd en gekoppeld aan een locatie op tekening. Het systeem maakt automatisch van elke doorvoer een code aan (TicketID). Deze code komt op een sticker te staan die op de doorvoer wordt geplakt. Zo is heel eenvoudig de ticketgeschiedenis terug te vinden in het systeem. Mocht een sticker wegraken, dan is in ED Controls altijd de doorvoer en de code terug te vinden.

Groot voordeel vindt de projectmanager bovendien dat een compleet logboek wordt opgebouwd dat gemakkelijk kan worden overhandigd aan de brandweer (VRU). “Met een druk op de knop kunnen zij de status van de brandscheidingen inzien. Heel belangrijk voor onze gebruiksvergunning”, benadrukt hij.

Brandbeveiligingsbedrijf HooVos is eindverantwoordelijk en bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de bedrijfsbrandweer. “Vergeleken met andere systemen vind ik ED Controls het meest gebruiksvriendelijk. Bovendien is de plaatsaanduiding van de tickets het meest precies. Dat vergemakkelijkt ons werk”, vindt Gerwin Hoogendoorn, eigenaar van HooVos.

UMC heeft brandveiligheid in beeld met ED ControlsOok Linnebank is tevreden gebruiker. “Brandweermensen willen niet verrast worden. Ze vinden het prettig als ze zaken zo goed mogelijk kunnen vastleggen. Dat kan met deze tool. En eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe we dit zonder ED Controls goed zouden kunnen doen.”

26 februari 2016
Over de grens in Minsk, Wit-Rusland

Vorige week ben ik over de grens op bezoek geweest bij onze nieuwe ontwikkelaar Oxagile in Minsk, Wit-Rusland. Oxagile gaat ons ondersteunen bij ons andere product FlexWhere en voor een gedeelte bij ED Controls. Zij hebben ons al geholpen bij de ontwikkeling van onze nieuwe uitbreiding: ED Maps. Deze is al verkrijgbaar in de Google Play Store en vanaf volgende week in de App Store.

De reden van mijn bezoek was om persoonlijk contact te leggen met de mensen die voor ons werken. Iemand een hand geven en in de ogen aankijken is minstens net zo belangrijk als een getekend contract. Afspraken maken kan niet zonder een band en vertrouwen naar elkaar toe. Zo werkt het bij ED Controls ook: het gaat niet om het vastleggen maar om het gesprek over het vastgelegde.

Culturele en zakelijke diversiteit
Voor mij was de Wit-Russische cultuur en de manier van zaken doen een nieuwe ervaring. Wit-Rusland is de laatste dictatuur van Europa. Daar merkte ik overigens weinig van, afgezien van het feit dat je niet open over politiek en zienswijzen kunt spreken. Wit-Rusland zit midden in de overgang van een planeconomie (het oude sovjetmodel) naar een meer commerciële economie, zoals de onze. Je ziet dan ook nieuw geproduceerde producten die wij al sinds de jaren 80 niet meer kennen (bruine rookglas glazen), met daarnaast een moderne infrastructuur en gebouwen. En mocht je overigens net je Toyota Prius, met 150.000 km, verkocht hebben, dan rijdt deze waarschijnlijk rond in Minsk.

Cultureel gezien is het verschil met ons kleiner dan met onze partner in India. De mentaliteit en de manier van zaken doen lijkt sterk op de onze. Waar je in India praat over koetjes en kalfjes voordat je zaken doet, kun je in Wit-Rusland meteen to the point zijn. Ja is ja en nee is nee. Verschillen zijn er natuurlijk ook, zo ligt de gemiddelde leeftijd waarop mensen trouwen op 22 en is samenwonen en kinderen krijgen not done.

Naast ED Maps gaan we Oxagile ook inzetten om sneller kleine veranderingen aan te kunnen brengen in het systeem. Met onze partner in India werken we vooral aan lange termijn plannen en met Oxagile worden we nog flexibeler voor korte termijn aanpassingen.

4 februari 2016
Bouw, oplevering en de 10 jaar onderhoud die daarna volgt

“Eerder had ik alle kennis van een project in mijn hoofd zitten. Nu kan ik het loslaten, omdat ik weet dat benodigde informatie goed is opgeslagen”, legt Ruud Boessen, Assistent Projectleider bij A. de Jong Installatietechniek, uit. Voor de installatietechniek is het van groot belang dat precies teruggehaald kan worden waar iets gepositioneerd is en wat daarvan de status is.

ED Controls maakt dat inzichtelijk. Het zorgt voor betere aansturing van collega’s, voorkomt onnodige schade en is tijdbesparend, volgens Boessen. “Waar ik eerder drie uur kwijt was aan het vastleggen en communiceren van data, ben ik nu een half uur kwijt. Dat is tweeëneenhalf uur tijdwinst”, vertelt collega Assistent Projectleider Danny van der Linde. Samen met collega Boessen is hij nog maar kort geleden begonnen met werken op de afdeling Beheer & Onderhoud van A. de Jong Installatietechniek.

Voordat zij bij De Jong kwamen werken, waren de heren al bekend met het gebruik van ED Controls. En ook De Jong heeft al de nodige ervaring. De Projectafdeling van De Jong past het systeem toe voor haar klanten in de utiliteitsbouw, zoals controle bij oplevering van een nieuwbouwproject. De reeds opgedane ervaring zorgde voor een gemakkelijke doorvoering van het gebruik van de tool voor de Beheer & Onderhoud afdeling.

Transparantie
Voor beide heren is ED Controls namelijk meer dan alleen een oplevertool. Het is een ondersteunend systeem voor het hele proces. Van begin tot en met onderhoud. Voor de bouw, de oplevering, maar ook zeker voor de 10 jaar onderhoud die daarna volgt. “De historie is belangrijk voor ons, maar ook voor de klant. Eerlijkheid en transparantie naar klanten wordt steeds belangrijker en ED Controls ondersteunt daarbij”, zegt van der Linde.

NEN 2767
Ook met het oog op de NEN 2767 als norm voor conditiemeting, zijn de heren enthousiast over het gebruik van ED Controls. De norm kan moeiteloos gekoppeld worden aan het systeem, waardoor de kwaliteit van het project dubbel gewaarborgd wordt. “ED Controls is voor ons een verkooptool. Ik kan de klant letterlijk laten zien dat wij alles onder controle hebben” vertelt Boessen.

5 januari 2016
Van Wijnen loopt vooruit op wet kwaliteitsborging

Niet afwachten, maar proactief aan de slag gaan. Dat is hoe Van Wijnen Deventer B.V. omgaat met de naderende invoering van de Wet Kwaliteitsborging. Het bouwbedrijf draait een aantal pilots om ervaring op te doen met de toekomstige regelgeving.

Voor Van Wijnen b.v. is het niet meer dan logisch om nu al ‘live te gaan’, vertelt projectleider Wilbert Hilverda. “De Wet Kwaliteitsborging is een verlengstuk van waar Van Wijnen altijd al
naar streeft, namelijk een optimale kwaliteit voor de klant. We willen niet wachten tot het moment daar is, maar klaar zijn als het zover is. Ons doel is om uiteindelijk met zo min mogelijk inspanning en zoveel mogelijk plezier de kwaliteit te kunnen borgen en verbeteren.”

Extra ogen
Eén van de pilotprojecten is het, inmiddels opgeleverde, woningproject Landsherenkwartier in Deventer. “We zijn hier met kwaliteitsborging omgegaan zoals het straks ook zal gaan, met gBOU. als externe partij die de controle doet en ED Controls als instrument voor kwaliteitsborging”, vertelt Hilverda. Al in een vroeg stadium zat Van Wijnen samen met adviesbureau voor bouwkwaliteit gBOU. en ED Controls aan tafel om het proces zo goed mogelijk vorm te geven. “gBOU. heeft maar één doel voor ogen en dat is de kwaliteit bewaken. Het zijn extra ogen op de bouwplaats. Dat is prettig voor de uitvoerder maar ook voor de klant. Die heeft meer zekerheid dat hij krijgt wat is overeengekomen.”

Digitale tool
De belangrijkste les uit de pilots: zorg ervoor dat je kwaliteitsborging meteen zo optimaal mogelijk inricht. “Blijf bewust van waar je mee bezig bent en doe het vanaf het begin goed. ED Controls is voor ons de juiste keuze gebleken om kwaliteitsborging vorm te geven. Deze digitale tool kan heel goed ingezet worden om zaken vast te leggen, te communiceren en snel te anticiperen op veranderingen. Consequent hiermee werken geeft rust in het proces.”

Hilverda ziet de toekomstige regelgeving niet als bedreiging, maar als kans. “Door bewuster bezig zijn met kwaliteit kom je tot een beter product en een proces dat op een hoger niveau ligt. Dit leidt uiteindelijk tot reductie van de zo bekende faalkosten. En een tevreden klant komt altijd bij je terug.”

23 december 2015
G&S Bouw: hoe simpeler, hoe beter

“Het scheelt me een hoop discussie en levert tijdwinst op”, zegt Ruud van der Thiel van G&S Bouw over het werken met ED Controls. De jonge uitvoerder gebruikte de tool om de afbouw van het nieuwe hotel Jaz in the City Amsterdam in goede banen te leiden. Samen met de opzichter deed hij de opnames van de 247 kamers en 11 suites.

Vooral de eenvoud van ED Controls spreekt hem aan. “Ik wil het zo simpel mogelijk houden. De tekeningen van de kamers van het Jaz Hotel heb ik helemaal leeg gemaakt. Alleen de contouren zijn zichtbaar. Opnamepunten, ofwel tickets zijn zo in één oogopslag duidelijk. De foto zegt vervolgens genoeg.”

Volgens Van der Thiel levert werken met ED Controls 100% zeker een hogere kwaliteit van afwerking op. “Zeker voor dit hotel is dat heel belangrijk. De kamers hebben veel strakke details in combinatie met ruwe wanden zonder afwerkplinten. Niet netjes afgewerkte aansluitingen vallen extra op.”

Begin november 2015 is het, naast de Ziggo Dome gelegen, hotel opgeleverd.

13 november 2015
Realiseren van blijvende kracht

In Zaanstad wordt in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijkvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe gevangenis gebouwd. Er is sprake van een DBFMO-contract: Ballast Nedam is tot 25 jaar na oplevering verantwoordelijk voor de kwaliteit. Vanuit de Publiek Private Samenwerking (PPS) is een systeemgerichte contractbeheersing afgesproken: juist daarom is ingestoken op het realiseren van blijvende kwaliteit. Ontwerpkeuzes zijn hierop afgestemd en het hele kwaliteitsregime is hierop ingericht.

De realisatie van het project ligt in handen van het consortium Pi2; een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (bouwkundige werk¬zaamheden) en Imtech Building Services (E- en W-installaties). EGM Architecten, Fokkema & Partners, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Mecanoo architecten zijn partners van Pi2. Als hulpmiddel voor het uitvoeren van controles en keuringen wordt gebruik gemaakt van ED Controls.

21 oktober 2015
ED Controls op de ‘Exhibition for Maritime Technology’

Wil je tijd besparen tijdens de bouw van een schip? Met ED Controls leg je punten vast op een plattegrond en verduidelijk je dit snel en simpel met een foto en tekst. Hiermee kunnen ‘super intendants’ de status van hun vloot monitoren. Wil je meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Schrijf je dan in voor de masterclass ‘autonomy in shipping: onshore in Controls’ op woensdag 4 november tijdens de Maritime Technology #europort Rotterdam. Robert Greidanus zal demonstreren hoe je gebruik kan maken van deze innovatieve technologie.

16 oktober 2015
ED Controls en gBOU. samen op symposium ‘Kwaliteitsborging in de bouw’

Op 20 oktober vond het symposium ‘Kwaliteitsborging in de bouw’ plaats. Centraal stonden de wijzigingen, valkuilen maar vooral ook de kansen die deze nieuwe regelgeving biedt. ED Controls nam samen met kwaliteitsborgingbureau gBOU. als partner deel aan dit symposium.

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging komt eraan. Het is hoog tijd om actie te ondernemen. Dat vindt ook Keimpe Stroop van gBOU., wat staat voor Bouwkwaliteit bij Ontwikkeling en Uitvoering. gBOU. is één van de, tot nu toe slechts ca. zes, gecertificeerde kwaliteitsborgers. Dit houdt in dat zij gerechtigd zijn om bouwplannen te toetsen. Dat betreft zowel het ontwerp van een bouwwerk als de uitvoering. De opdrachtgever mag zelf een (geregistreerd) borgingsinstrument kiezen. Welke afhankelijk is van de aard van het bouwwerk. “Veel aannemers hebben nog een afwachtende houding,” constateert Stroop. “Maar de invoering van de wet komt snel dichterbij. Wat meer voortvarendheid zou goed zijn..”

gBOU. heeft inmiddels ervaring opgedaan met de inzet van ED Controls. “Wat ED Controls zo geschikt maakt als toetsingsinstrument is dat je je bevindingen kunt verifiëren en archiveren. Een vereiste, want als je het niet kunt terughalen voldoe je niet aan de eisen die de wet stelt. Een groot pluspunt vind ik dat het op een tablet draait. Je kunt meteen actie ondernemen op de bouw. De tekeningen heb je bij altijd ben je. Je geeft simpel aan op de plattegrond waar je bent en voegt een foto en tekst toe van het aandachtpunt. Dit zet je direct door naar de juiste persoon die het oppakt. Wel is het zo dat de uitvoerende partij de leiding moet nemen bij de toepassing van ED Controls, anders werkt het niet.”

De wet Kwaliteitsborging biedt mooie kansen, aldus Stroop. “Degenen die er al mee bezig zijn, zijn er zeer enthousiast over. De zekerheid neemt toe, met name bij de oplevering. Ook leidt het tot meer tevredenheid bij de opdrachtgever. Die vindt het prettig dat er meer transparantie is tijdens de bouw. Wel merken we dat uitvoerders moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Zij zijn het vaak niet gewend om zo expliciet gecontroleerd te worden.”

Volgens Rutger-Jan Loenen is ED Controls bij uitstek geschikt als toetsingsinstrument. “Met ED Controls bereik je meer transparantie en is precies duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Daarmee sluiten we goed aan op de nieuwe wetgeving. Acceptatie op de werkvloer gaat eigenlijk vanzelf doordat het zo gebruiksvriendelijk is. De bouwwereld zit immers niet te wachten op een complexe tool. Eenvoud staat bij ons voorop.”

15 september 2015
1.000.000 tickets

Wow, alweer een miljoen tickets! Felicitaties aan Stam + De Koning, die met hun ticket op 4 september het miljoenste ticket hebben aangemaakt.

7 juli 2015
ED Controls gaat overzees

De laatste week van juni heb ik de Verenigde Staten en Canada bezocht om een paar (potentiele) klanten te bezoeken. Mijn eerste afspraak was met Michal Chlumecky van Contract Glaziers. Een aannemer uit Windsor, vlakbij Detroit. Hij had op de BAU beurs in München al kennis gemaakt met ED Controls. Zij waren zeer enthousiast over de workflow van het systeem en het gemak in gebruik. Binnenkort gaan zij starten met een groot project waar ED Controls wordt ingezet. Detroit viel mij enorm mee. Vooraf dacht ik dat het een stad zou zijn met veel afbraak door de omgevallen autoindustrie. Gelukkig was dit niet zo! De stad is in wederopbouw en bij de mensen en in de media voelde ik een enorme positiviteit. Ik zag een hoop nieuwe winkels en veel nieuwe gebouwen. Er was een goede flow. Geen geklaag, maar groei en activiteit.

Vanaf Detroit ben ik doorgevlogen naar mooi en schoon Vancouver voor onder andere een bezoek aan Strabag SE. Dit is een klant die al enige tijd met ED Controls werkt. Voor de McArthurGlen groep bouwen zij daar, met ED Controls onder de arm, een Designer Outlet bij Vancouver Airport. Een opvallend en interessant project! Het is een winkelcentrum dat wordt opgezet als een dorpje met kleine huisjes. Ieder huisje geeft straks ruimte aan een winkel. Ruim 70% van de winkels zijn inmiddels ingericht. Aangekomen bij de bouwplaats, werd ik compleet verrast door een dame van begin 20 die hier geroutineerd met een shovel reed. Op de bouwplaats kwam ik veel vrouwen tegen met een bouwhelm. Zij vertelden mij dat in Canada veel vrouwen in de bouw werken en dan vooral werkzaam zijn in de elektrotechniek.

In Canada worden veel gebouwen in metal-stud uitgevoerd. Een van de subcontractors van de bouw van de Designer Outlet is hierin gespecialiseerd. Zij zijn tijdens dit project in aanraking gekomen met ED Controls en gaan binnenkort ook starten met een pilot.

Weer thuis ben ik tevreden over mijn bezoek aan Detroit en Vancouver. Voor ED Controls betekent het de eerste stappen op een nieuw continent.

De reacties zijn positief. ED Controls sluit naadloos aan op de werkwijze in de VS en Canada. Voor mij reden genoeg om er nog eens heen te gaan en het overzeese werkveld uit te breiden.

Rutger Jan Loenen

1 juli 2015
Veel glas zorgt voor helende omgeving: Medisch Spectrum Twente

In het vakblad ‘Bouwkwaliteiten in de Praktijk’ stond in april 2015 een interessant artikel over het Medisch Spectrum Twente. In dit artikel is er aandacht voor de locatie, het ontwerp, de duurzaamheid, op welke manier dit ziekenhuis zal bijdragen aan het herstel van de patiënten en hoe zij ED Controls hebben toegepast.

Naar het artikel:

Medisch Spectrum Twente

Dit artikel is helaas niet meer beschikbaar

9 juni 2015
Collega’s uit India op bezoek

Elk jaar nodigen wij twee van onze collega’s uit India uit. Dit jaar waren Ajith en Pabrita de gelukkigen. Naast het werken bij ons op kantoor, hebben zij een aantal bouwplaatsen bezocht waaronder Van de Ven Bouw in Tilburg. Zien hoe wij in Nederland bouwen, hoe ED Controls gebruikt wordt en kennismaken met gebruikers helpt hen om ED Controls nog beter te maken. Tijdens de bezoeken bleek dat het maken van software en het maken van een gebouw eigenlijk best veel overeenkomsten heeft.

Naast dat de heren het fijn vonden om te zien hoe het product waar zij hard aan werken wordt toegepast, vonden zij het ook leuk om te zien hoe men werkt in Nederland. Ajith: “the Netherlands is a beautiful country, with wonderful people. I liked the countryside more than the busy Amsterdam. I didn’t like the bread though. In my honest opinion, a lot of things, from construction sites to simple gesture at a restaurant to end a dinner; follow “the RIGHT thing” approach. But most importantly, I saw a business built on trust and openness. Well I hope to visit again!”

13 mei 2015
Voorbereiden op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteit staat centraal bij Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten*. Zij werken daarom met een pro-actief kwaliteitsmanagementsysteem, waar het digitaal vastleggen met ED Controls onderdeel van is. Niet alleen met het kwaliteitssysteem zijn ze vooruitstrevend, ook houden zij continu in de gaten wat voor een veranderingen er komen gaan. Bert Videler, werkzaam bij Ballast Nedam BSP, heeft daarom onderzoek gedaan naar de wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Door deze wet zijn de bouwbedrijven zelf verantwoordelijk voor het toetsen en inspecteren van de eisen uit het Bouwbesluit. Dit vraagt om een andere manier van werken. Videler geeft in zes punten weer hoe je je het beste kunt voorbereiden op deze komende wetswijziging.

 • Maak kwaliteit zichtbaar voor alle betrokkenen.
 • Leg de controles direct digitaal vast zodat je achteraf geen rapportage hoeft te maken.
 • Voeg de kwaliteitsborging van een project samen.
 • Zet de kwaliteitseisen op een tablet, zodat de werkvloer deze altijd bij de hand heeft.
 • Werk projectonafhankelijk samen en maak op bedrijfsniveau afspraken over de kwaliteitsborging.
 • Stuur meer op procesbeheersing dan op productcontrole.

 
Volgens Bert Videler is het leveren van kwaliteit normaal, maar het aantoonbaar maken van deze kwaliteit vaak nog niet gangbaar. Het wordt nog niet overal gevraagd en brengt over het algemeen een administratieve last met zich mee. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken werkt hij graag met ED Controls. “ED Controls verduidelijkt in de samenwerking, het werkt overzichtelijk, de informatie kan ik makkelijk terugvinden en doordat ik mijn administratie op de werkplaats kan doen, heb ik meer tijd voor andere zaken.”

Kijk voor meer informatie over het onderzoek van Bert Videler op de website van stichting IBK.

*Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten is gespecialiseerd in het (technisch) ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van grote en/of complexe projecten met een verhoogd risicoprofiel. Het gaat om utilitaire projecten en (hoogbouw) woningprojecten met een bouwsom van boven de € 17,5 miljoen. De organisatie heeft circa 200 medewerkers en de jaarlijkse omzet bedraagt circa € 130 miljoen.

22 april 2015
Oplevering hoofdkantoor internationaal ingenieursbureau

DWA, een adviesbureau op het gebied van installatie- en energietechniek voor de gebouwde omgeving en industrie, heeft een mooi artikel geschreven. Het gaat over de oplevering van het hoofdkantoor van één van de grootste internationale ingenieursbureaus in de (petro)chemische industriewaar.

Dit gebouw is gerealiseerd in een integraal Design & Build-verband met Architectenbureau Paul de Ruiter, Dura Vermeer, DWA en Royal HaskoningDHV. Zij hebben tijdens de bouw gebruik gemaakt van ED Controls en geven in het artikel aan welk effect dit had op de planning, de kwaliteit en de samenwerking.

14 april 2015
Grootschalige renovatie stadsplein ‘s-Heerenberg

Leuk dat Bouwbedrijf Berghege uit Oss het succes van ED Controls heeft gedeeld met haar medewerkers. In het personeelsblad stond een artikel met op de voorpagina een foto van een medewerker die gebruik maakt van ED Controls.

De afgelopen vijf maanden is Bouwbedrijf Berghege druk geweest met een grootschalige renovatie van het Stadsplein ’s-Heerenberg met o.a. winkels, een bowlingbaan, recreatieruimte en 52 appartementen. Een groot project waarbij zij ED Controls hebben gebruikt om de kwaliteit te borgen en restpunten vast te leggen. Het resultaat mag er zijn. De buitenkant is volledig gerenoveerd, de algemene ruimtes zijn opgeknapt en de recreatieruimte is volledig verbouwd en dit alles met zo min mogelijk overlast voor de bewoners en winkeliers. Nu kunnen de bewoners van ’s-Heerenberg weer genieten van hun mooie stadsplein.

28 maart 2015
Altijd je gelijk krijgen…

Afgelopen maand heb ik weer een bezoek gebracht aan ons team in India. Het doel van het bezoek was de planning voor 2015 verder afstemmen en om te zien hoe het gaat met de mensen die voor ons werken. Dit doe ik regelmatig om de ervaringen van gebruikers te delen en hiermee de betrokkenheid van het team te vergroten.

Ondanks mijn ervaring met India word ik elke keer weer verrast door de gastvrijheid van het land. Voor een Indiër is een gast een god en zij zullen alles doen om ervoor te zorgen dat het goed met je gaat. Daar kunnen wij Nederlanders vaak nog iets van leren.

Er zijn ook andere zaken die je moet realiseren als je met mensen uit India zaken doet. Een Indiër is altijd respectvol naar zijn meerdere; hij kan iets wat ik niet kan. De directeur heeft gelijk, ongeacht wat hij zegt. Altijd je gelijk krijgen lijkt prettig, maar bedenk je wel dat ook als je geen gelijk hebt, niemand dit aan jou zal vertellen.

– Michiel Otterloo

26 januari 2015
ED Controls nu ook op Android

Lang verwacht, maar met trots kunnen wij melden dat er voor de Android gebruikers een beta-versie klaar is van de ticketmodule van ED Controls. We verwachten de auditversie omstreeks het tweede kwartaal klaar te hebben.

9 december 2014
ED Controls en KYP gaan samen

ED Controls en KYP slaan de handen ineen om de bouw nog transparanter te maken en de communicatie tussen partijen te optimaliseren. Het is vanaf nu mogelijk om ED Controls direct vanuit KYP te openen.

KYP bevordert de communicatie op de bouwplaats door iedereen altijd en overal toegang te geven tot de planning en relevante projectinformatie. ED Controls zorgt voor een effectieve registratie en communicatie van opleverpunten.

“De koppeling is een logische stap.” Volgens Michiel Otterloo van ED Controls. “KYP en ED Controls hebben beiden dezelfde doelstelling. De communicatie op de bouwplaats verbeteren. KYP doet dat door de planning te delen met alle deelnemers. ED Controls door de communicatie rondom bouwfouten of gebreken vast te leggen.”

Voor de uitvoerder biedt de koppeling veel voordelen. Tijdens een rondgang over de bouwplaats kan hij heel eenvoudig via de KYP-planning vastleggen wanneer taken gereed zijn. Terwijl geconstateerde opleverpunten, bouwfouten en onveilige situaties eenvoudig te registreren zijn met ED Controls. Niets wordt dubbel opgeslagen en alles wordt direct gedeeld met de betrokkenen. De informatie die door KYP en ED Controls wordt gegenereerd is de basis voor een verbetertraject met alle betrokkenen.

De samenwerking leidt er toe dat opleverpunten direct in de digitale planning worden opgenomen waarmee een tijdige uitvoering beter wordt bewaakt. Integraal projectmanagement komt hiermee een stap dichterbij.